skip to navigation

Rewiry żeglarskie - DUBROWNIK - CZARNOG??RA

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

278 jachtów dostępnych w rewirze DUBROWNIK - CZARNOG??RA

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Os??b / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Chorwacja Bali 4.0
  Bali 4.0
  Dubrownik-Czarnog??ra 4 Ocena
  • 8 Os??b / 11.93 m
  • 12.09.2020 / 7 dni
  25,0% Rabatt
 • Yachtcharter Britische Bavaria 46 Vision
  Bavaria 46 Vision
  Ma??e Antyle 3 Ocena
  • 6 Os??b / 13.99 m
  • 17.10.2020 / 7 dni
  25,0% Rabatt
Charter Dubrovnik / Montenegro: Die Bucht von Kotor Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra: Zatoka Kotorska

Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra: Szczeg??lnie polecane

Kotor i Czarnog??ra: Wypad na po??udnie

Od po??udnia do Chorwacji przylega niezale??na od pewnego ju?? czasu Czarnog??ra. To niegdysiejsze ksi??stwo dost??pne jest jachtem albo od strony po??udniowo-dalmackiego Dubrownika albo te?? bezpo??rednio z Kotoru. Dzi??ki pi??knu swoich nadmorskich miast (w tym przede wszystkim Kotoru) oraz wci???? umiarkowanym cenom w por??wnaniu do Chorwacji, Czarnog??ra jest w coraz cz????ciej wskazywana jako wart docenienia cel nad Adriatykiem. CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Czarnog??ra:
Rejs po Czarnog??rze: Od Zatoki Kotorskiej do Ulcinja
Bootscharter Dubrovnik / Montenegro: Inseln Gospa od Skrpjela und Sveti Dorde Czarter jacht??w Czarnog??ra: Wyspy Gospa od Skrpjela i Sveti Dorde

Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra: Proponowana trasa rejsu

Rejs po Czarnog??rze: Od Zatoki Kotorskiej do Ulcinja

Czarnog??ra jest raczej mniej ucz??szczanym rewirem ??eglarskim w por??wnaniu z Chorwacj?? (jeszcze). Zatoka Kotorska i czarnog??rskie wybrze??e oferuj?? nam spektakularne krajobrazy, ??redniowieczne miasta i korzystnie po??o??one mariny. ??r??d??em prawdziwie ??r??dziemnomorskiego blasku nie s?? wi??c jedynie liczne dobre k??pieliska, mijane przez nasz jacht w drodze z Kotoru do Ulcinja. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra:
Kotor i Czarnog??ra: Wypad na po??udnie
Charter Dubrovnik / Montenegro: Bei Rato - Erstklassige Konoba auf der Insel Mljet Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra: U Rato - doskona??a konoba na wyspie Mljet

Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra: Po??udniowo-dalmackie wyspy

G??ry i wino, historia i historie

O wiele mniej znane od du??ych wysp Hvar czy Brac, w tej samej jednak mierze warte odwiedzenia s?? ma??e po??udniowo-dalmackie wyspy, le????ce na po??udniu kraju, u bram Dubrownika. R??wnie?? tutaj znajdziemy znowu wiele ma??ych konob (ma??ych, rodzinnych restauracyjek), zupe??nie jak na Kornatach. Szczeg??lnie pi??kna jest wyspa Korcula o malowniczo po??o??onej star??wce. Jeszcze bardziej pierwotny charakter zachowa?? po????czony ze sta??ym l??dem p????wysep Peljesac. Na po??udnie od niego roz??o??y??a si?? wyspa Mljet, gdzie na odwiedzaj??cych oczekuje park narodowy. Dalej w stron?? pe??nego morza le??y wyspa Lastovo, kt??rej wspania??e po??o??enie przyci??ga przede wszystkim ??eglarzy. A je??eli chcieliby??my co?? jeszcze mniejszego, ruszamy na Elafity, archipelag le????cy bezpo??rednio przed Dubrownikiem. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Split:
Wyprawa ??odzi?? od p????nocy na po??udnie
Czarter jacht??w Split / Dalmacja:
Brac: Marmur i z??ote pla??e
Czarter jacht??w Split / Dalmacja:
Hvar: S??oneczna wyspa lawendy
Bootscharter Dubrovnik / Montenegro: Dubrovniks traumhafte Altstadt Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra: Bajkowa star??wka Dubrownika

Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra: Polecane miasta

Dubrownik: Stare mury miejskie, uliczki i wie??e obronne

Na po??udniu Dalmacji le??y jedno z najbardziej spektakularnych miast Chorwacji: Dubrownik. To portowe miasto po??o??one u st??p g??ry Srd (412 m) ma 50.000 mieszka??c??w, a jego bajeczna star??wka, s??usznie wpisana na list?? ??wiatowego dziedzictwa Unesco, przyci??ga przez ca??y rok wielu turyst??w. Dubrownik bogaty jest w skarby sztuki, a ulice, place, ko??cio??y i budowle miasta m??wi?? wiele o jego interesuj??cej historii. Stare miasto jest wolne od ruchu samochodowego i otacza je imponuj??cy mur z warowniami oraz wie??ami obronnymi. Te doskonale zachowane mury miejskie d??ugo??ci 2 km s?? budowl?? robi??c?? najwi??ksze wra??enie i daj?? odwiedzaj??cym wspania??y widok zar??wno z g??ry, jak i na nie same. Daj??ce si?? obej???? mury maj?? do 6 m szeroko??ci i 25 m wysoko??ci, a dzi??ki kt??rej?? z pi??ciu bram, uda?? si?? mo??na do miasta. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht??w Dubrownik / Czarnog??ra:
Kotor i Czarnog??ra: Wypad na po??udnie
Czarter jacht??w Split / Dalmacja:
Trogir: ??redniowieczne miasto-muzeum

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki