skip to navigation

Rewiry żeglarskie - SPLIT / DALMACJA

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

1010 jachtów dostępnych w rewirze SPLIT / DALMACJA

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Chorwacja More 55
  More 55
  Split / Dalmacja 4 Ocena
  • 10 Os?b / 16.7 m
  • 22.08.2020 / 7 dni
  30,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Os?b / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter Chorwacja Lagoon 400 S2
  Lagoon 400 S2
  Split / Dalmacja 4 Ocena
  • 6 Os?b / 11.97 m
  • 11.07.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
Yacht Charter Split: Pavja Luka, eine reizvolle Ankerbucht auf Korcula Czarter jacht?w Split: Pavja Luka, urocze kotwicowisko u wybrze?y Korculi

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Proponowana trasa rejsu

Wyprawa ?odzi? od p??nocy na po?udnie

W po?udniowej Dalmacji, a wi?c mi?dzy Splitem a Dubrownikiem, turystyka ?eglarska panuje w o wiele mniejszym stopniu ni? w reszcie Chorwacji. Mniejsze jest r?wnie? zag?szczenie baz czarterowych. Pierwsze wra?enie bywa jednak z?udne: r?wnie? i ten odcinek wybrze?a ma wiele do zaoferowania! Znamienne jest, ?e dla por?wnania w rejonie Splitu znajduje si? mniej, za to wi?kszych wysp, nie jak na p??nocy ca?y r?j ma?ych wysepek, ska? czy raf. Rozpoczynaj?c si? w Splicie, b?d?cym politycznym i gospodarczym centrum Dalmacji, rejs ten prowadzi przez Kana? Bracki i Riwier? Makarsk? do Dubrownika, z przystankami oczywi?cie na wyspach Brac, Hvar, Korcula, Mljet i obejmuje Archipelag Elafit?w. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Skarby dalmackiego archipelagu
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Trogir: ?redniowieczne miasto-muzeum
Charter Split/Dalmatien: Bet?render Duft von Lavendel und Rosmarin auf Hvar Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Upajaj?ca wo? lawendy i rozmarynu na wyspie Hvar

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Sprawozdanie z rejsu

Skarby dalmackiego archipelagu

Pierwsze promienie s?o?ca padaj? mi na twarz i budz? ?agodnie ze snu. Spa?em na pok?adzie, bo szkoda sp?dza? w koi gwia?dziste, ?agodne noce letnie. Zamkni?tych pomieszcze? mam przecie? a? nadto przez ca?? reszt? roku. Nasz jacht ko?ysze si? spokojnie na falach, a niebo przybiera stalowo-b??kitn? barw?. Czeka na nas nowy dzie? w dalmackim archipelagu. Urwiste g?ry nadmorskie w oddali, oddzielaj?ce niczym pot??na ?ciana ?r?dziemnomorsk? lini? brzegow? Dalmacji od surowego klimatu Ba?kan?w, le?? jeszcze w srebrzystych oparach poranka. To gwarancja kolejnego upalnego, s?onecznego dnia lata. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Trogir: ?redniowieczne miasto-muzeum
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Kuchnia dalmacka: Najwspanialsze przysmaki
Split / Dalmatien: Der alte Stadtkern von Trogir ist eine Insel Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Dawne serce miasta w Trogirze to wyspa

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Polecane miasta

Trogir: ?redniowieczne miasto-muzeum

Miasteczko Trogir liczy sobie ok. 10.000 mieszka?c?w i po?o?one jest w odleg?o?ci 15 mil morskich od Splitu. ?redniowieczny obraz miasta zachowa? si? w ca?o?ci do dzisiaj i nale?y do najwa?niejszych zabytk?w dalmaty?skiego wybrze?a. Dawne serce miasta le?y na sztucznej wyspie, po??czonej ze sta?ym l?dem i s?siedni? wysp? Ciovo dwoma mostami. W?skie uliczki przecinaj? historyczne centrum miasta, otoczonego starymi murami miejskimi. Na ka?dym kroku odkrywamy tutaj zabytki: ko?cio?y, pa?ace i stare domy. I prawie ka?dy ze ?redniowiecznych budynk?w miasta m?g?by opowiedzie? nam jak?? histori?. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Kuchnia dalmacka: Najwspanialsze przysmaki
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Brac: Marmur i z?ote pla?e
Yachtcharter Split / Dalmatien: Die dalmatinische K?che ist lecker Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Przepyszna kuchnia dalmacka

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Kulinaria

Kuchnia dalmacka: Najwspanialsze przysmaki

Dalmacja pod wieloma wzgl?dami jesz czym? szczeg?lnym wewn?trz Chorwacji. To samo odnosi si? do tutejszej kuchni. Z biegiem stuleci powsta?o wiele potraw, kt?rych nie mo?na znale?? nigdzie indziej wzd?u? ca?ego adriatyckiego wybrze?a. Odnosi si? to zar?wno do potraw da? g??wnych, jak te? deser?w oraz win. Przedstawmy wi?c par? z nich. CZYTAJ DALEJ >>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Brac: Marmur i z?ote pla?e
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Dalmacja w pa?dzierniku: Wolne miejsca przy pomostach cumowniczych i du?o wiatru
Charter Split / Dalmatien: Sch?ne Auswahl an guten Marinas Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Spory wyb?r w?r?d dobrych marin

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Porty wyj?ciowe

Miejsca rozpocz?cia rejsu przez po?udniow? Dalmacj?

Chc?c rozpocz?? ?eglug? po rewirze po?udniowo-dalmackim od strony p??nocy, do wyboru mamy szereg port?w wyj?ciowych. Ka?dy z nich jest ?atwo dost?pny, gdy? port lotniczy le?y po?rodku, pomi?dzy Trogirem a Splitem. W szczeg?lno?ci s? to mariny w Vinisce, marina Agana oraz Trogir, jak r?wnie? wiele marin w Splicie, z kt?rych najwi?ksze to mariny ACI i marina Kastela. Wszystkie warte s? polecenia, nowoczesne i profesjonalne.
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Dalmacja w pa?dzierniku: Wolne miejsca przy pomostach cumowniczych i du?o wiatru
Czarter jacht?w Dubrownik / Czarnog?ra:
G?ry i wino, historia i historie
Bootscharter Split / Dalmatien: Top-Strand "Goldenes Horn" Zlatni rat bei Bol Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Najlepsza pla?a "Z?oty R?g" - Zlatni rat ko?o Bol

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Polecane wyspy

Brac: Marmur i z?ote pla?e

Wyspa Brac licz?ca sobie 395 km? powierzchni jest trzeci? co do wielko?ci wysp? Adriatyku. Kana? Bracki oddziela j? od po?o?onego w pobli?u l?du. Wyspa jest pag?rkowata, nieco krasowa, ale w przewa?aj?cej mierze zielona i w du?ej cz??ci pokryta maki? i lasami. Najwy?sz? g?r? wyspy jest Vidova gora (778 m), wznosz?ca si? na po?udniu w pobli?u miejscowo?ci Bol. Charakterstyczne s? liczne, malownicze zatoczki, kt?re znale?? mo?emy wzd?u? ca?ego wybrze?a wyspy. Najlepsze k?pielisko znajdziemy na po?udniu, w pobli?u miejscowo?ci Bol: ?Z?oty R?g? Zlatni rat. To piaszczysty p??wysep, wrzynaj?cy si? 400 m w g??b morza. Niestety jest bardzo oblegany i to nie tylko w pe?ni sezonu. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Dalmacja w pa?dzierniku: Wolne miejsca przy pomostach cumowniczych i du?o wiatru
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Hvar: S?oneczna wyspa lawendy
Yachtcharter Split / Dalmatien: Wetter im Oktober besser als gedacht Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Pogoda w pa?dzierniku jest lepsza ni? mo?na by s?dzi?

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Sprawozdanie z rejsu

Dalmacja w pa?dzierniku: Wolne miejsca przy pomostach cumowniczych i du?o wiatru

Plan przedstawia? si? nast?puj?co: r?wnie? w tym roku, dok?adnie w pa?dzierniku 2004, chcieli?my po?eglowa? jak zwykle we dw?jk? po chorwackich wodach. Chcieli?my wypo?yczy? znowu jacht Bavaria 32, tak jak poprzednim razem. Jej brak w ofercie spowodowa? jednak?e, i? musieli?my przesi??? si? na Bavaria 36 ? wystarcza?o wi?c miejsca, aby dokooptowa? jako cz?onka za?ogi kolejnego Nadre?czyka: do??czy? do nas L?der Meyer. Z naszej bazy czarterowej w Trogirze po?eglowali?my przez przystanie Milna (Brac), Palmizana (Hvar), Komiza (Vis), Stari Grad (Hvar) i Maslinica (Solta), kieruj?c si? nast?pnie znowu z powrotem do Trogiru. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Hvar: S?oneczna wyspa lawendy
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Brac: Marmur i z?ote pla?e
Bootscharter Split / Dalmatien: Hvar-Stadt, wie ein Amphitheater um den Hafen Czarter jacht?w Dalmacja: Miasto Hvar - roz?o?one wok?? przystani niczym amfiteatr

Czarter jacht?w Split / Dalmacja: Polecane wyspy

Hvar: S?oneczna wyspa lawendy

Pod?u?na, ?rodkowo-dalmacka wyspa Hvar, licz?c sobie 300 km? jest czwart? co do wielko?ci wysp? Adriatyku. Przez ca?y rok panuje tutaj umiarkowany klimat, a wegetacja ro?linna jest szczeg?lnie pi?kna: lawenda, rozmaryn, agawy, cyprysy, drzewka pomara?czowe i cytrynowe w warunkach ?r?dziemnomorskich rosn? wyj?tkowo dobrze. Pola lawendy rozkwitaj? przede wszystkim w czerwcu i przykrywaj? ca?? wysp? pachn?cym, jasnofioletowym morzem kwiat?w. Odwiedzaj?cych przyci?gaj? pe?ne zakr?t?w drogi wyspy, widoki jak z sennych marze? na turkusowo-niebieskie morze i ma?e piaszczyste lub ?wirowe pla?e. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Split:
Wyprawa ?odzi? od p??nocy na po?udnie
Czarter jacht?w Split / Dalmacja:
Skarby dalmackiego archipelagu

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki