skip to navigation

Rewiry żeglarskie - SYCYLIA

Wyszukaj jacht  
Wyszukiwanie rozszerzone

261 jachtów dostępnych w rewirze SYCYLIA

 • Cena
 • Region
 • Czas
 • Miejsca

Przedział cen

 • Yachtcharter Grecja Bavaria Cruiser 46
  Bavaria Cruiser 46
  Cyklady / Morze Egejskie 4 Ocena
  • 8 Os?b / 14.27 m
  • 20.06.2020 / 7 dni
  40,0% Rabatt
 • Yachtcharter W?ochy Bavaria C45
  Bavaria C45
  Sycylia - Wyspy Eolskie - Kala 4 Ocena
  • 8 Os?b / 13.98 m
  • 27.06.2020 / 7 dni
  30,0% Rabatt
 • Yachtcharter Grecja Lagoon 50
  Lagoon 50
  Cyklady / Morze Egejskie 3 Ocena
  • 12 Os?b / 14.75 m
  • 17.10.2020 / 7 dni
  25,3% Rabatt
Charter Sizilien: Erhaben - Blick von Lipari nach Vulcano Czarter jacht?w Sycylia: Co? naprawd? wznios?ego - widok z Lipari na Vulcano

Czarter jacht?w Sycylia: Informacje o rewirze

Najwi?ksza latarnia morska wszystkich m?rz

Sycylia, najwi?ksza wyspa Morza ?r?dziemnego, cieszy si? ogromn? popularno?ci? w?r?d ?eglarzy. I s?usznie: miejscowo?ci i krajobrazy wok?? zachowa?y sw?j pierwotny charakter, a infrastruktura ?eglarska jest stale ulepszana. Nad p??nocnym wybrze?em i na przylegaj?cych do niego Wyspach Liparyjskich znajdziemy fantastyczne okolice i kryszta?owo czyst?, przejrzyst? wod?. Najlepszymi punktami rozpocz?cia rejsu s? sycylijskie miejscowo?ci Palermo, Cefalu, Sant Agata, Portorosa lub Milazzo. St?d, p?yn?c mi?dzy portami, przyl?dkami i zatokami, poznawa? mo?emy p??nocne wybrze?e Sycylii, a poza tym odbi? do Wysp Eolskich (zwanych r?wnie? Wyspami Liparyjskimi). CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Wyspy Eolskie:
Zobaczy? aktywne wulkany na wyci?gni?cie r?ki
Czarter jacht?w Sycylia:
Miecznik na pok?adzie rufowym
Yachtcharter ?olische Inseln: Vulcano mit hei?en Quellen und Schwefelb?dern Czarter jacht?w Wyspy Eolskie: Vulcano ze swoimi gor?cymi ?r?d?ami i siarczanymi zdrojami

Czarter jacht?w Sycylia: Sprawozdanie z rejsu

Siedem najpi?kniejszych miejsc na p??noc od Sycylii

Rewir ?eglarski rozci?gaj?cy si? przy Kalabrii, fascynuj?cy archipelag Isole Eolie, stanowi jak najbardziej konieczny punkt programu ka?dego mi?o?nika ?eglarstwa i wielbiciela Italii. Archipelag ?siedmiu pi?kno?ci?, jak nazywana jest przez miejscowych ta ma?a grupa wysp na p??noc od Sycylii, nale?y do nieodkrytych przez ?eglarzy miejsc i pozostaje wci?? jeszcze stosunkowo ma?o znany. Nies?usznie jednak, gdy? Mar Tirreno jest jednym z najpi?kniejszych rewir?w ?eglarskich ?wiata, a wysepki rozrzucone wok?? najwi?kszej wyspy Lipari stanowi? mog? najbardziej wymarzony cel podr??y. Wszystkie s? pochodzenia wulkanicznego i le?? w wygodnej odleg?o?ci, zar?wno od siebie wzajemnie jak te? od sta?ego l?du Kalabrii (ok. 40 mil morskich od wybrze?a i Tropea). ?wiadectwami wulkanicznego charakteru wysp s? m.in. gor?ce ?r?d?a i ?a?nie b?otne Vulcano, jak te? kolorowe erupcje na Stromboli. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Wyspy Eolskie:
Zobaczy? aktywne wulkany na wyci?gni?cie r?ki
Yachtcharter Sizilien: Cefalu - malerische H?user und sanfte H?gel Czarter jacht?w Sycylia: Cefalu - malownicze domy i ?agodnie wznosz?ce si? wzg?rza

Czarter jacht?w Sycylia: Sprawozdanie z rejsu

Miecznik na pok?adzie rufowym

Sycylia to wyspa, kt?rej tak w?a?ciwie nigdy nie bra?em pod uwag? planuj?c urlop. A? kiedy? Christian, m?j przyjaciel z wyprawy ?eglarskiej, zacz?? opowiada? mi o tej wyspie z takim entuzjazmem, ?e postanowili?my wsp?lnie zorganizowa? rejs. Jak postanowili?my, tak te? zrobili?my. Nasz lot prowadzi? z D?sseldorfu do Katanii u st?p Etny. Nast?pnie pojechali?my do Cefalu, gdzie na kotwicy sta?a ju? nasza ??d?, Bavaria 42. Za?oga schodzi?a si? w ci?gu popo?udnia i jak si? okaza?o, wszyscy byli?my tutaj z podobnego powodu, mianowicie, ?eby doskonale si? bawi?.?CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Wyspy Eolskie:
Siedem najpi?kniejszych miejsc na p??noc od Sycylii
Czarter jacht?w Neapol:
O Sole Mio: Amalfi, Capri, Ischia
Charter ?olische Inseln: Die Vulkane sind noch immer ?u?erst aktiv Czarter jacht?w Wyspy Eolskie: Jak najbardziej wci?? jeszcze aktywne wulkany

Czarter jacht?w Sycylia: Wyspy Eolskie

Zobaczy? aktywne wulkany na wyci?gni?cie r?ki

W odleg?o?ci oko?o 35 mil na p??noc od Sycylii le?? Wyspy Eolskie, zwane od g??wnej wyspy archipelagu r?wnie? Wyspami Liparyjskimi. Siedem wysp, ograniczonych od po?udnia przez Vulcano, od p??nocy natomiast przez Stromboli, nale?y do ?a?cucha wulkanicznego, rozci?gaj?cego si? od Wezuwiusza ko?o Neapolu po Etn? na Sycylii. Oba wulkany na Stromboli i Vulcano wci?? s? jeszcze niezmiernie aktywne; z krateru Vulcano ?dymi? tylko troch?, wulkan na Stromboli roz?adowuje si? natomiast w regularnych odst?pach czasu. CZYTAJ DALEJ>>
Tematy pokrewne
Czarter jacht?w Wyspy Eolskie:
Siedem najpi?kniejszych miejsc na p??noc od Sycylii

Kontakt

Karsten knorr Masz dalsze pytania dotyczące rezerwacji na yachtcharterfinder?

Zadzwoń do nas
Tel: 0048 32 7976721

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]

Czat online

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jesteśmy tylko o jedno kliknięcie myszki